موضوعات
خوزستان

صدای همشهری

نویسنده:
021-88932308 یا 06132920941 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خوزستانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/09/12
  چرای دام‌ها روبه‌روی پارک شهروند
چرای دام‌ها روبه‌روی پارک شهروند واقع در ملی‌ راه، نمای این بخش از شهر اهواز را بسیار نازیبا کرده است. لطفا مسئولان به این وضع رسیدگی کنند. جای دام که در شهر نیست.
طبری از اهواز

   کمبود سطل زباله
مشکل کمبود سطل زباله در آلودگی شهر اهواز موثر است. لطفا با نصب سطل زباله این مشکل رفع شود.
رضا حمیدی از اهواز

  خطر سقوط کودکان در چاه فاضلاب
خیلی از چاه‌های فاضلاب اهواز درپوش ندارند و خطر سقوط کودکان در این چاه‌ها برای خانواده‌ها نگرانی زیادی ایجاد کرده است. از مسئولان شرکت آب و فاضلاب درخواست می‌شود به پیمانکار این طرح تذکر دهند که اطراف این چاه‌ها را ایمن‌سازی کنند.
یک شهروندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code