موضوعات
خوزستان

صدای همشهری

نویسنده:
021-88932308 یا 06132920941 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خوزستانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/09/11
  بهانه‌های دست‌وپاگیر بانک‌ها
بانک‌ها گذشته از سودهای فراوانی که می‌گیرند و برای ارائه مدارک وام‌گیرندگان را به بهانه‌های مختلف معطل می‌کنند، هر روز مدارک بیشتری طلب می‌کنند و ارباب رجوع را به بازی می‌گیرند. در همه ادارات و بانک‌ها این بهانه‌گیری‌های بی‌مورد دیده می‌شود. لطفا مسئولان رسیدگی کنند.
معصومی از اهوازارسال پیام اشتراک 
 
 Security code