موضوعات
خوزستان

صدای همشهری

نویسنده:
88932308 -021 یا 06132920941 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خوزستانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/07/17
  مشکلات فلکه کودک اهواز
فلکه کودک یا همان پیچ شهرک دانشگاه با وجود ۸ راه ورودی و خروجی از طرف مجاهد و شهرک و گلستان و پردیس فاقد چراغ راهنمایی است. با وجود دو مدرسه در نزدیکی فلکه، تردد به خصوص برای خودروها خیلی دشوار است. درضمن فلکه خیلی بزرگ است و بیشتر عرض خیابان را گرفته است. لطفا مسئولان مربوط برای نصب چراغ راهنمایی و کوچک‌تر کردن فلکه اقدام کنند. با تشکر.
محمدی از اهواز

   وسایل بازی پارک گلستان شکسته است
در پارک گلستان سعدی که جنب آتش‌نشانی اهواز است، همه‌ وسایل بازی شکسته که باعث زخمی شدن بچه‌های ما می‌شوند. لطفا مسئولان رسیدگی ‌کنند.
یک شهروند اهوازیارسال پیام اشتراک 
 
 Security code