موضوعات
خوزستان

خوزستان - زورخانه نظامیان اهواز

نویسنده: سید خلیل موسوی
1396/09/26
ورزش زورخانه‌اییا ورزش باستانی ویا ورزش پهلوانی نام مجموعه حرکات ورزشی با اسباب و بی‌اسباب و آداب و رسوم مربوط به آن هاست که در محدوده تاریخی و فرهنگی ایران از گذشته‌های دور رواج داشته‌است.ورزش‌های زورخانه‌ای نام دیگر ورزش‌های باستانی ایرانیان است. جایی که در آن به ورزش باستانی می‌پردازند زورخانه نام دارد هم چنین در زورخانه علاوه بر ورزش زورخانه‌ای کشتی پهلوانی نیز گرفته می‌شود.پروندهٔ ثبت جهانی آیین‌های پهلوانی و زورخانه‌ای به کوشش فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای ایران با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آماده گردید. آیین‌های پهلوانی و زورخانه‌ای در تاریخ۲۵ آبان ۱۳۸۹ برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۱۰ در فهرست میراث معنوییونسکو از سوی ایرانبه ثبت جهانی رسید.دانشنامه بروک‌هاوس آلمانی، با استناد به تحقیقات دانشگاه ورزش آلمان واقع در شهر کلن، ورزش زورخانه‌ای را در کتاب اصلی و جلد ویژه ورزش، قدیمی‌ترین ورزش بدن‌سازی جهان معرفی می‌کند.
زورخانه پوریای ولی یکی از قدیمی ترین زورخانه های اهواز می باشد که از قدیم ایام محلی برای ورزش نظامیان و عموم مردم بوده که به دلیل اینکه در تیپ 192 زرهی اهواز مسقر شده در بین عموم مردم به زورخانه نظامی معروف شده است
این روزها ورزش های سنتی در زیر فشار ورزش های مدرنیته قرار گرفته اند که زورخانه پوریای ولی از این موضوع مست مستثنا نیست و با نبود ورزشکار دست و پنجه نرم می کند
جالب اینجاست که برای احیا کردن این ورزش باستانی و مقدس فرمانده یگان ورزش این  پادگان زحمات زیادی کیشده از جمله رایگان کردن زورخانه برای استفاده عموم مردم در ساعات روز اما برای برپا کردن مجدد ورزش های تاریخی و باستانی یک اتحاد بزرگ از جانب میراث فرهنگی و وزارت ورزش و جوانان لازم است.
|< <  1 2   > >|ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code