موضوعات
خوزستان

خانه های سنتی از عوارض معاف شدند

نویسنده:
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شادگان گفت: شهروندان شادگانی که خانه‌های خود را بر اساس معیارهای معماری سنتی شادگان بسازند، از پرداخت عوارض شهرداری معاف هستند و می‌توانند به صورت رایگان این كار را انجام دهند...
1394/07/13
  رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شادگان گفت: شهروندان شادگانی که خانه‌های خود را بر اساس معیارهای معماری سنتی شادگان بسازند، از پرداخت عوارض شهرداری معاف هستند و می‌توانند به صورت رایگان این كار را انجام دهند.
«ولید آلبوناصر» در گفت‌وگو با همشهری اظهار كرد: ساختمان‌ها به عنوان بخشی از هویت شهر می‌توانند نقش ویژه‌ای در ساختار هویت افراد ساکن داشته باشند. شادگان در گذشته نه چندان دور پایتخت حکومت کعبی‌ها بوده است و باید بتواند بخشی از آثار آن دوره را در ساختار هویت اجتماعی-فرهنگی خود حفظ کند.
وی افزود: اگر چه از بناهای دوره کعبی‌ها در شادگان آثار اندکی به جا مانده است، اما ساکنان شادگان همچنان زبان، پوشش، آداب، شعر، خوراک، رقص‎های آئینی، دین و دیگر نمادهای هویتی بر جای مانده از پیشینیان را در خود نگاه داشته‌اند.
به گفته آلبوناصر، فاخرترین اثر ساختمانی دوران کعبی‌ها که هنوز در شادگان وجود دارد «حوش الاحمر» یا خانه قرمز است که «شیخ المشایخ» در آن زندگی می كند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر شادگان در پایان گفت: علاوه بر معافیت عوارض شهرداری برای ساخت بناهایی با معیارهای معماری سنتی شادگان، این شورا در پایان هر سال به زیباترین خانه شهر که این معیارها را داشته باشد، جایزه نفیسی اهدا می‌کند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code