موضوعات
خوزستان

تولید 7هزارتن خرما در خرمشهر

نویسنده:
مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: تاکنون حدود 4 هزار تن از خرمای تولیدشده در این شهرستان از کشاورزان خریداری شده است و پیش‌بینی می‌کنیم که تولید و خرید خرما در خرمشهر به حدود 7 هزار تن هم برسد.
1396/07/18
«محمد مطرودی» به ایسنا گفت: سطح زیر کشت نخیلات در خرمشهر 3700 هکتار است که از این میزان حدود 2100 هکتار نخیلات بارور و حدود 1600 هکتار نخیلات جوان هستند و به مرحله باردهی نرسیده‌اند.
وی افزود: امسال کیفیت محصول خرمای برداشت‌شده از نخیلات شهرستان مطلوب است، اما با توجه به گرمای بی‌سابقه هوا و کاهش میزان بارندگی‌ها، شاهد کاهش عملکرد نخیلات در شهرستان بوده‌ایم.
مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر با بیان اینکه حدود 90 درصد از خرمای تولیدی در خرمشهر استعمران است گفت: میزان تولید خرما به دلیل افزایش بی‌سابقه دمای هوا و کاهش بارندگی‌ها، مانند سال‌های گذشته بوده و افزایشی در آن حاصل نشده است.
مطرودی افزود: خرمای تولیدشده در خرمشهر توسط 5 مرکز بسته‌بندی که در خود شهرستان فعال هستند، بسته‌بندی و در بازارهای استان و کشور عرضه می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code