موضوعات
خراسان شمالی

مديركل حفاظت محيط‌زيست استان خبر داد

وقوع 6 فقره آتش‌سوزی در مناطق حفاظت شده

نویسنده:
مديركل حفاظت محيط‌زيست خراسان شمالي شمار آتش‌سوزي‌ها در مناطق حفاظت شده اين استان در سال گذشته را 6 فقره عنوان كرد.
1393/02/02
 «سيد اصغرمطهري» درگفت‌وگو با تسنيم اظهاركرد: شخم مجدد اراضي تصرفي، قطع اشجار مرتعي و بوته‌كني و راه‌سازي از تخريب‌هاي بخش‌هايي ازمناطق حفاظت شده استان در سال گذشته بوده كه اين اداره كل در اين راستا اقدام معمول و قانوني را انجام داده است. وي گفت: همچنين درهمين مدت بيش از30 مورد آلودگي محيط‌زيست دراستان گزارش شده است. به گفته مطهري اين آلودگي عمدتاً مربوط به صنايع، زباله‌گاه‌هاي روستايي و سنگ‌شكن‌ها بوده كه رعايت نكردن نكات زيست‌محيطي  معضلاتي را به دنبال داشته است.
وي همچنين از تشكيل ده‌ها پرونده شكارغيرمجاز آبزيان، پرندگان و پستانداران در محيط‌زيست استان خبر داد. مديركل حفاظت محيط‌زيست خراسان شمالي اضافه كرد: از اين پرونده‌هاي تشکيل شده از سوي محيط‌زيست طي سال گذشته 26 فقره مربوط به شكار غيرمجاز پرندگان، 29 فقره مربوط به پستانداران و 5 فقره مربوط به آبزيان بوده است.  

 ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code