موضوعات
خراسان شمالی

بازرس كل خراسان شمالي خبر داد

ورود بازرسي به موضوع چاه‌هاي غيرمجاز

نویسنده:
بازرس كل خراسان شمالي گفت: بازرسي استان سال گذشته به موضوع چاه‌هاي غيرمجاز كشاورزي در استان ورود كرد.
1393/01/26
حجت‌الاسلام «موسي فتوحي» درگفت‌وگو با تسنيم با اشاره به كاهش منابع آبي و ضرورت مديريت منابع آب اظهار كرد: با پيگيري‌هاي اين سازمان و مشاركت آب منطقه‌اي عمده چاه‌هاي غيرمجاز شناسايي شدند. وي يكي ازمهم‌ترين اقدامات در راستاي استفاده بهينه از آب چاه‌هاي كشاورزي در استان را هوشمند كردن كنتورها عنوان كرد.
حجت‌الاسلام فتوحي با بيان اين‌كه استفاده از كنتورهاي هوشمند در اين چاه‌ها از سوي بازرسي استان تكليف شد، تصريح كرد: با توجه به كاهش منابع آب خراسان شمالي، امسال نيز بازرسي به موضوع چاه‌هاي غيرمجاز ورود كرده و پيگيري‌هاي لازم را انجام خواهد داد.  ايجاد چاه‌ها و برداشت‌هاي غيرمجاز از آب‌هاي زير زميني در خراسان شمالي باعث نشست زمين در برخي از مناطق استان شده است.


ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code