موضوعات
خراسان شمالی

با تصويب شوراي اسلامي شهر

نرخ جديد كرايه تاكسي‌‌هاي گردشی و تلفني اسفراين ابلاغ شد

نویسنده:
نرخ جديد كرايه حمل‌ونقل درون‌شهري تاكسي وتاكسي تلفني پس ازتصويب شوراي اسلامي شهر و طي مراحل قانوني از تاريخ ۹۳/۳/۱۲ به همه تاكسي تلفني‌ها وتاكسي‌داران شهراعلام شد.
1393/03/21
 به گزارش روابط‌عمومي شهرداري اسفراين به همه تاكسي‌ها ابلاغ شده تا اين نرخنامه را در محل ديد مسافران نصب كنند وچنانچه تاكسي‌داران خلاف اين نرخنامه وجه اضافي اخذ كنند، شهروندان مي‌توانند براي برخورد با متخلفان مراتب را با تلفن ۷۲۲۶۸۹۸   در میان گذاشته یا از طریق سامانه پيامگير ۱۳۷ شهرداري موضوع تخلف رانندگی را اعلام كنند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code