موضوعات
خراسان شمالی

میانگین تولید تاکستان های دیم خراسان شمالی 2 برابر کشوری است

نویسنده:
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: میانگین عملکرد تاکستان های دیم استان 7/5 تن در هکتار است و این در حالی است که میانگین عملکرد انگور دیم در کشور به 4 تن هم نمی رسد....
1396/07/19
    مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: میانگین عملکرد تاکستان های دیم استان 7/5 تن در هکتار است و این در حالی است که میانگین عملکرد انگور دیم در کشور به 4 تن هم نمی رسد.
«محمدعلی شریکیان» در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه سطح زیر کشت انگور در استان 18 هزار و 500 هکتار است افزود: پیش بینی می شود امسال از این میزان 185 هزار تن محصول برداشت شود که ارقام مورد کشت آن کلاهداری، کشمشی، عسگری، صاحبی و لعل است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: بیشترین سطح انگور این استان از نوع کلاهداری با 9 هزار هکتار و 70 هزار تن تولید و بیشترین میزان تولید مربوط به انگور کشمشی با 106 هزار تن است که 57 درصد تولید انگور استان را به خود اختصاص
داده است.
شریکیان با بیان اینکه شیروان و فاروج بیشترین سطح انگور کشمشی استان را دارند افزود: همچنین بجنورد دارای بیشترین سطح انگور کلاهداری است و بیشترین تولید را به خود اختصاص داده است زیرا سازگاری بالایی با شرایط آب و هوایی دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: هم اکنون ظرفیت نگهداری سردخانه های انگور در این استان، 14 هزار و 200 تن است که نیازمند سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی هستیم.
وی افزود: همچنین ظرفیت واحدهای فرآوری انگور خراسان شمالی شامل تصفیه و بسته بندی کشمش، تولید شیره و سرکه و تولید کنسانتره 25هزار تنی است.

وی خرید تضمینی کشمش را کیلویی 27 هزار و 600 ریال عنوان کرد و گفت: هم اکنون قیمت کشمش در بازار 38 تا 40 هزار ریال است که انگور تازه خوری رقم کلاهداری با قیمت 10 تا 13 هزار ریال و رقم کشمشی 11 تا 15 هزار ریال از باغدار خریداری می شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code