موضوعات
خراسان شمالی

با مسئولان / نماينده مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد

كمبود اعتبار؛ دلیل تأخیر در ساخت بزرگراه بجنورد ـ جنگل گلستان

نویسنده:
نماينده5 شهرستان خراسان شمالي گفت: كمبود اعتبار علت اصلي تأخير در اجراي پروژه ساخت بزرگراه بجنورد‌ـ جنگل گلستان است.
1393/03/12
«موسي الرضا ثروتي» درگفت‌وگو با مهرافزود: پروژه بزرگراه بجنورد به آزاد شهر با اين‌كه 10 سال از آغاز اجراي آن مي‌گذرد به دليل كمبود اعتبارات هنوز به بهره‌برداري نرسيده است.  وي با اشاره به اين‌كه بهره‌برداري از اين طرح عمراني در توسعه راه و اقتصاد استان تأثير چشمگيري دارد، اظهار كرد: اجراي اين پروژه در حال حاضر به علت كمبود اعتبار 6 سال از برنامه عقب افتاده است.
به گفته ثروتي در سال 92 مقررشد 50 ميليارد تومان و در سال 91 نيز 40 ميليارد تومان اعتبار براي اجراي اين پروژه تخصيص داده شود اما از ميزان اعتبار سال 92 تنها 10‌درصد يا به عبارتي 5 ميليارد تومان اختصاص داده شد كه تزريق اعتبارات به اين نحو روند كند اجراي اين پروژه مهم را در پي دارد.
اين مسئول افزود: اگر اعتبارات براي اجراي اين پروژه از سوي مسئولان همين‌گونه و به‌صورت قطره‌اي تزريق شود به‌طور حتم تا چند سال آينده هم اين پروژه به بهره‌برداري نخواهد رسيد.
وي با بيان اين‌كه در زمان سفر مقام معظم رهبري به خراسان شمالي مصوب شد 70 ميليارد تومان از محل رديف بودجه‌اي اعتبار به این امر اختصاص یابد، گفت: اين اعتبار تخصيص داده نشد كه درخصوص اين موضوع به‌طورمكرردرمجلس تذكرلازم اعلام شد اما نتيجه‌اي نداشت و اكنون‌درصدد قول گرفتن از  وزير راه هستيم تا به اين پروژه سرعت دهد.  ثروتي پيگيري مسئولان استاني درخصوص اجراي اين پروژه را زماني مؤثر دانست كه اعتبارات لازم تخصيص داده شود.
نماينده 5 شهرستان خراسان شمالي درمجلس شوراي اسلامي اظهاركرد: اميدواريم در سال جاري با اعتبارات عمراني بتوانيم براي اين پروژه مهم در استان نيز اعتباراتي بگيريم.  ثروتي با بيان اين‌كه اين پروژه در3 قطعه انجام مي‌گيرد، افزود: درحال حاضر قطعه اول اين طرح 60‌درصد پيشرفت، قطعه دوم 40‌درصد و قطعه سوم نيز 20‌درصد پيشرفت داشته است.
وي همچنين درخصوص كنارگذرشمالي بجنورد اظهاركرد: درحال حاضر يك لاين اين كنارگذرافتتاح شده ولاين دوم نيز دردست اجراست.
موسي الرضا ثروتي عنوان كرد: تكميل اين پروژه 4 سال طول مي‌كشد.
وي درخصوص كنارگذرجنوبي بجنورد نيز اظهار كرد: سال گذشته بر اساس كميسيون 215 تصويب شد بين يك ميليارد تا 5/1 ميليارد تومان اعتبار به اين طرح اختصاص داده شود.  ثروتي با بيان اين‌كه اين پروژه درجدول 20 اعتبار دارد، افزود: امسال به اين طرح 5/1 ميليارد تومان اختصاص داده شده تا عمليات اجرايي آن آغاز شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code