موضوعات
خراسان شمالی

صدای همشهری

نویسنده:
آسفالت نشدن جاده جاده روستای رزگ و گلگان از توابع بخش مرکزی شهرستان خوسف حدود 10 سال است که زیرسازی شده ولی خبری از آسفالت آن نیست. از مسئولان محترم تقاضا داریم که اقدام کنند. کرم پور – بیرجند نبود کارتخوان در پمپ بنزین روستای طبسین علیا دارای یک پمپ بنزین است و در مسیر ارتباطی چند روستا واقع شده است اما با مشکل نبود کارت خوان مواجه است، تقاضا داریم یک دستگاه کارت خوان در پمپ بنزین نصب شود تا باعث رفاه رانندگانی شود که برای سوخت گیری به این محل مراجعه می‌کنند. شکوری – بیرجند
1396/09/07
  تنبیه در مدارس
تنبیه در بعضی از مدارس بجنورد به شکل تحقیر و توهین زبانی است که به مراتب از تنبیه بدنی آزار دهنده تر است. لطفا به معلمان تذکر جدی داده شود. گاهی یک حرف تأثیر منفی چند برابری بر اعتماد به‌نفس دانش آموز دارد.
فیاضی – بجنوردارسال پیام اشتراک 
 
 Security code