موضوعات
خراسان شمالی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/07/19
  ساخت کتابخانه عمومی خراسان‌شمالی
هر سال فقط یک قسمت از ساختمان کتابخانه عمومی خراسان‌شمالی ساخته می‌شود و با این شکل ساخت و ساز، زمان پایان آن نامشخص است.
جابری-سنخواستارسال پیام اشتراک 
 
 Security code