موضوعات
خراسان شمالی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1394/11/05
  پارك خودروهای سنگین
ساكنان خیابان شاهد بجنورد، 16 متری شاهد 6 از پارك خودروهای سنگین در رنج هستند. از مسئولان می‌خواهیم برای برطرف شدن این مشكل اقدامی انجام دهند.
اشراقی-بجنورد


  آب‌های سطحی
چرا شهرداری بجنورد به كوچه دریا در خیابان طالقانی غربی توجهی ندارد. راه خروجی آب سطحی برای ساخت بازار محله مسدود شده است.
عباسی-بجنوردارسال پیام اشتراک 
 
 Security code