موضوعات
خراسان شمالی

سایت جامع الگویی و ترویجی پنبه در سرایان عملیاتی شد

نویسنده:
مدیر جهاد کشاورزی سرایان گفت: سایت جامع الگویی و ترویجی پنبه با اراضی زیر پوشش 57 هکتار و سطح 3هکتار در واحد اصلی به منظور ترویج استفاده از روش‌های نوین آبیاری برای افزایش راندمان آب و افزایش عملکرد در زراعت پنبه عملیاتی شد.
1396/05/29
به گزارش ایرنا، موسی سلیمانی در حاشیه بازدید از سایت جامع الگویی و ترویجی پنبه سرایان در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با توجه به سابقه کشت پنبه در این شهرستان و همچنین علاقه‌مندی کشاورزان و وجود صنایع وابسته به این کشت، سایت الگویی ترویجی تولیدی پنبه عملیاتی شد. این مقام مسئول سطح زیر کشت پنبه سرایان را 1800 هکتار و شمار بهره برداران را 1320 نفر عنوان کرد و گفت: پیش بینی می‌شود امسال 4860 تن پنبه از اراضی زیر کشت این محصول برداشت شود.
وی معرفی ارقام جدید و توسعه آن در شهرستان، توسعه مکانیزاسیون در کشت پنبه، صرفه جویی و مصرف بهینه آب، افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش هزینه‌های تولید را از اهداف اجرای سایت الگویی تولیدی ترویجی پنبه عنوان کرد.
سلیمانی با اشاره به برنامه عملیاتی و اقداماتی که به‌منظورتحقق اهداف سایت انجام شد، گفت: با همکاری کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی قبل از شروع فصل کاشت پنبه به تمامی بهره برداران اطلاع رسانی شد.
وی ادامه داد: در همین زمینه در موتور پمپ رضائیه شهرستان سرایان، کشاورز پیشرو به نام محمد رضایی به عنوان مجری طرح انتخاب شد و اهداف طرح در سطح 3 هکتار از اراضی وی به مرحله اجرا رسید.
سلیمانی گفت: همچنین 29 نفر از کشاورزان حوزه این موتورپمپ و موتورپمپ‌های مجاور، به عنوان واحدهای تابعی سایت زیر پوشش قرار گرفته و تحت عنوان گروه هدف انتخاب شدند.
مدیر جهاد کشاورزی سرایان اظهار کرد: از دهم تا سی ام اردیبهشت سال جاری عملیات کاشت پنبه در سایت اجرایی شد و کاشت با دستگاه ردیف کار پنوماتیک و همچنین تغییر در دستگاه بذر کار هندی و ایجاد تیپ پهن کن در این دستگاه، تحولی در این روش کشت ایجاد کرد.
سلیمانی درباره نحوه آبیاری سایت الگویی پنبه گفت: آبیاری تیپ با هدف ترویج این نوع سیستم آبیاری در سطح 3هکتار از سایت انجام و اجرای آبیاری تیپ در مزرعه سبب کاهش هزینه‌های آبیاری و در مجموع هزینه‌های تولیدی شد.
وی افزود: در روش آبیاری کرتی مزارع پنبه تعداد و دور مدار آبیاری 12 تا 14 نوبت آبیاری با مدار 10 تا 12 روز است که میزان آب مصرفی 7560 مترمکعب در هکتار برآورد می‌شود.

 صرفه جویی 30 درصدی در مصرف آب کشاورزی
سلیمانی ادامه داد: این در حالی‌است که در روش آبیاری تیپ اجرا شده در سایت الگویی پنبه شهرستان، تعداد و دور مدار آبیاری 24 نوبت با مدار 6 روز با حجم آب مصرفی 5184 متر مکعب در هکتار انجام شد که 30 درصد صرفه جویی در مصرف آب را به همراه
 داشته است.
مدیر جهاد کشاورزی سرایان درباره انواع بیماری‌ها و درصد آلودگی مزارع پنبه عنوان کرد: بوته میری به میزان 15 درصد از مهم‌ترین عوامل ایجاد خسارت به مزارع پنبه است.
وی گفت: برای مدیریت بیماری‌ها از روش عملیات پیشگیرانه، روش‌های غیرشیمیایی و روش‌های شیمیایی استفاده شده و استفاده از بذور دلینته، عدم کشت در زمین‌های آلوده و استفاده از کود پتاسه از مهم‌ترین روش‌های مبارزه غیر شیمیایی در مبارزه با بیماری‌ها در سایت الگویی پنبه است.
وی ثبت مشخصات اعضای سایت و رفتار حرفه ای آنان را یکی از برنامه‌های در دست اقدام دانست و بیان کرد: آنچه در سایت اتفاق می‌افتد بیانگر رفتار حرفه ای کشاورز در سایت و میزان به‌کارگیری توصیه‌های فنی کارشناسان است که پهنه دقت خود را به عمل می‌آورند تا واقعیات را برای نتیجه گیری و تعمیم آن در آینده برای سایر پروژه‌های پنبه ضبط و ثبت کنند.

 کاشت نشایی پنبه به صورت بومی
وی با اشاره به کاشت نشایی پنبه در سایت یاد شده اظهار کرد: کارشناسان پهنه، اقدام به تولید نشای پنبه به صورت بومی کردند و کاشت پنبه در این سایت الگویی در سطح 0/2 هکتار به صورت آزمایشی انجام شد.
به گفته این مسئول، ارتقای دانش، بینش، مهارت و توانمندسازی تولیدکنندگان، اصلاح مدیریت مزرعه، ارتقای عملکرد مزارع زیر پوشش به میزان حداقل 5 درصد میانگین موجود، کاهش مصرف و صرفه جویی در آب به میزان 30 درصد، کاهش مصرف آلاینده‌های شیمیایی شامل کود و سم به میزان 5 درصد از مهم‌ترین اهداف کمی اجرای سایت الگویی ترویج ترویجی تولیدی پنبه سرایان است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code