موضوعات
خراسان شمالی

خراسان شمالی - روستای رویین اسفراین

نویسنده: یلدا نعمتی
1397/07/06
این روستای پلکانی, اولین دهکده ی نساجی ایران واز معروفترین جاذبه های گردشگری
شهرستان اسفراین است.
زندگی در این روستا به نحو زیبا و فعالی جریان دارد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code