موضوعات
خراسان شمالی

توسعه اسفراين در گرو گسترش ظرفيت‌هاي صنعتي

نویسنده:
تسريع در ساخت و گسترش راه‌آهن اثرات بسيار مهمي در توسعه شهرستان اسفراين دارد. به گزارش روابط‌عمومي شركت شهرك‌هاي صنعتي، تأمين مخابرات براي نواحي صنعتي عباس‌آباد، بام وتأمين آب براي بخش صفي‌آباد واتصال بام به جاده اصلي قوچان ‌ـ مشهد در دست پيگيري است.
1393/03/21
در همين زمينه مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي خراسان شمالي گفت: شهرك صنعتي اسفراين با مساحت حدود 98 هكتار وتعداد 19واحد صنعتي فعال با اشتغال 315 نفر وسرمايه 145 هزار و 29 ميليون ريال آماده واگذاري به متقاضيان سرمايه‌گذاري است.
محمدعلي يوسفي ادامه داد: اين شهرك داراي امكانات زيربنايي كامل مورد نياز متقاضيان سرمايه‌گذاري بوده و اكنون 34 قرارداد براي ساخت واحد صنعتي ثبت است.
نبود ماشين آتش‌نشاني درشهرك اسفراين، نبود تعامل ميان برخي دستگاه‌هاي دولتي با سرمايه‌گذاران ومشكلات بانكي ومالياتي ازديگرمسائلي است كه چالش‌هايي را درمسير توسعه شهرستان به وجود آورده و رفع آنها براي گام نهادن در مسير توسعه شهري و صنعتي ضروري است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code