موضوعات
خراسان رضوی

817 میلیون دلار؛ تراز امسال بازرگانی خارجی خراسان رضوی

نویسنده:
ناظر گمرک خراسان رضوی گفت: تراز بازرگانی خارجی استان در مقایسه بین ارقام صادرات و واردات از گمرک و بازارچه‌های مرزی استان در هفت ماهه امسال مثبت و معادل 817 میلیون دلار بوده است....
1396/08/14
ناظر گمرک خراسان رضوی گفت: تراز بازرگانی خارجی استان در مقایسه بین ارقام صادرات و واردات از گمرک و بازارچه‌های مرزی استان در هفت ماهه امسال مثبت و معادل 817 میلیون دلار بوده است. «امید جهانخواه» در گفت و گو با ایرنا افزود: میزان صادرات کالا از گمرک و بازارچه‌های مرزی استان در هفت ماهه امسال، یک میلیون و 204 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 14 میلیون دلار بود که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبـل در وزن 0/9 درصد کاهش و در ارزش 13 درصد رشد داشته است. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در هفت ماه ابتدای سال 95، وزن و ارزش صادرات کالاها از گمرک و بازارچه‌های مرزی استان به ترتیب یک میلیون و 215 هزار تن به ارزش 894 میلیون دلار بود.
وی ادامه داد: از کل ارزش صادرات غیرنفتی در هفت ماهه امسال، 9 میلیون و 31 هزار دلار از محل تجارت چمدانی و 47 میلیون و 72 هزار دلار از محل بازارچه‌های مرزی استان صادر شد.
ناظر گمرک خراسان رضوی گفت: عمده کالاهای صادراتی از خراسان رضوی در هفت ماهه امسال زعفران، کف پوش و هادی‌های برق بود که عمدتا به کشورهای افغانستان، ترکمنستان، عراق و امارات متحده عربی صادر شد.
جهانخواه ادامه داد: در هفت ماهه امسال 157 هزار تن کالا به ارزش 197 میلیون دلار به گمرک استان وارد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در وزن 24 درصد و در ارزش 4 درصد رشد داشت.
وی افزود: میزان واردات کالا از گمرک استان در هفت ماه ابتدای سال گذشته 206 هزار تن به ارزش 190 میلیون دلار بود.
وی اظهار کرد: عمده کالاهای وارداتی از گمرک خراسان رضوی در 7ماه  امسال پنبه، برنج، واگن‌های روباز، اجزا و قطعات تلمبه‌های مایعات بود که بیشتر از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، پاکستان و ازبکستان وارد استان شد.
خراسان رضوی 5 گمرک در لطف آباد، سرخس، باجگیران، دوغارون و مشهد و 2 بازارچه مرزی در تایباد در مرز افغانستان و باجگیران در مرز ترکمنستان دارد. کشورهای هدف صادراتی خراسان رضوی به ترتیب افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه هستند و مواد غذایی و زعفران عمده ترین کالاهای صادراتی این استان را تشکیل می‌دهد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code