موضوعات
خراسان رضوی

پیشگیری از وقوع جرم یک موضوع فراقوه‌ای است

نویسنده:
مدیر کل ارتقای آگاهی‌های عمومی، افکارسنجی و اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک موضوع فراقوه ای و هزینه در زمینه پیشگیری نوعی سرمایه گذاری است. به گزارش همشهری، «مهدی افتخاری» در جمع مدیران حوزه پیشگیری در مشهد با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ پیشگیری در جامعه، نقش رسانه‌ها را در این زمینه بسیار مهم توصیف کرد و افزود: باید در این زمینه از ظرفیت‌های موجود قانونی با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه قضائیه استفاده حداکثری کرد....
1396/05/18
مدیر کل ارتقای آگاهی‌های عمومی، افکارسنجی و اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک موضوع فراقوه ای و هزینه در زمینه پیشگیری نوعی سرمایه گذاری است.  به گزارش همشهری، «مهدی افتخاری» در جمع مدیران حوزه پیشگیری در مشهد با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ پیشگیری در جامعه، نقش رسانه‌ها را در این زمینه بسیار مهم توصیف کرد و افزود: باید در این زمینه از ظرفیت‌های موجود قانونی با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه قضائیه استفاده حداکثری کرد.
این مقام مسئول پیشگیری را از ضروریات جامعه امروزی خواند و افزود: اندیشه ورزی در این حوزه نکته ای است که باید به صورت ویژه به آن توجه کرد و در عین حال اقدامات صورت پذیرفته می‌بایست مدبرانه و آینده نگرانه باشد.
افتخاری ارتقای آگاهی‌های عمومی را در زمینه پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم بسیار مهم توصیف کرد و افزود: در این زمینه باید به دنبال تشریح و تبیین علل وقوع جرایم و تلاش همگانی برای برطرف ساختن آنها بود تا بتوانیم با چنین رویکردی گام‌های مؤثری به سوی یک جامعه سالم تر برداشت.
وی چالش‌های محیط زیستی مانند بحران آب را از مواردی دانست که باید روی آن متمرکز شد و ادامه داد: با چنین نگاهی همه سازمان ها، مسئولان و حتی مردم در خصوص مسائل و معضلات اجتماعی دارای مسئولیت هستند.
مدیر کل ارتقای آگاهی‌های عمومی، افکارسنجی و اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: باید در کشور شاهد راه اندازی یک نهضت پیشگیری باشیم و براین اساس همه مدیران در حوزه‌های تخصصی خود معتقدانه در این مسیر گام بردارند. زمان انجام کارهای نمادین به اتمام رسیده و مردم منتظر عمل و نتیجه اقدامات انجام گرفته هستند.
 وی هزینه در زمینه پیشگیری را سرمایه گذاری مؤثری دانست که ضمن دیربازده بودن، برکات فراوانی به ویژه برای آیندگان در پی خواهد داشت.
افتخاری استان خراسان رضوی را از استان‌های پیشرو در زمینه طرح‌های مبتکرانه در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم دانست و افزود: آمارها و مستندات بر این موفقیت‌ها گواهی می‌دهد. چنانکه  بسیاری از طرح‌های اجرا شده در این استان به دلیل تأثیرات مطلوب، مورد استفاده سایر استان‌ها نیز قرار گرفته است.
وی همراهی و همدلی مسئولین در استان خراسان رضوی را مثال زدنی دانست و افزود: در این زمینه شاهد مدیریت مطلوب قضایی هستیم و باید از حمایت‌ها و هدایت‌های رئیس کل دادگستری خراسان رضوی صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code