موضوعات
خراسان رضوی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/09/13
  وضعیت نامناسب آسفالت
چندی پیش برای خرید پارچه به خیابان تعبدی رفتم که از وضعیت اسفبار آسفالت آن شرمنده شدم. از شهرداری مشهد خواهش می‌کنم به وضعیت آسفالت خیابان‌ها رسیدگی بیشتری کند.
فرخنده ـ مشهد

  معضل ترافیک سنگین در بلوار وکیل‌آباد
ترافیک ایجادشده ناشی از بازکردن دوربرگردان بولوار دانشجو واقعا به معضل بزرگی تبدیل شده است. هشتم آذرماه بیش از یک ربع در ترافیک مانده بودیم، همه پل‌های وکیل‌آباد ترافیک دارد. در همین پل دانشجو به بولوار ۷ تیر مقداری حجم ترافیک سبک بود که آن هم با بازکردن دوربرگردان از بین رفت. از مسئولان مدیریت ترافیک مشهد خواهشمندیم برای معضل پل‌های روگذر بلوار وکیل‌آباد فکری کنند.
موسوی ـ مشهدارسال پیام اشتراک 
 
 Security code