موضوعات
خراسان رضوی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/07/19
  سود اوراق مشارکت
چرا نپرداختن سود اوراق مشارکت قطارشهری که باید در خرداد و تیرماه پرداخت می‌شد، پیگیری نمی‌شود؟ چرا با اعتماد افرادی که ضمن خرید اوراق مشارکت سعی در کمک به پیشرفت شهر داشته ‌اند بازی می‌شود؟
جاودانی-مشهد

  آسفالت جاده
چرا هیچ کس به فکر آسفالت جاده خاکی روستای ترخاص در شهرستان خوشاب نیست؟ این جاده فاقد هر گونه زیرسازی و رفت و آمد در آن خیلی سخت است. روستای ترخاص در 8 کیلومتری شهرستان خوشاب واقع شده است.
تشکری-خوشاب

  اتوبوسرانی
تعدادی از اتوبوس‌های سازمان اتوبوسرانی، نه در گرمای تابستان کولر دارند و نه در فصل سرما بخاری! خرابی‌های مداوم و دود و آلودگی‌های آن‌ها هم که مزید بر علت است. چرا سازمان اتوبوسرانی برای این موضوع اقدام مناسبی انجام نمی‌دهد؟
کمالی-مشهد


  شهرداری
شهرداری محترم منطقه 12، از دقت نظر و اجرای سرعت گیر در تقاطع‌های محدوده الهیه سپاسگزاریم. امیدواریم بزودی شاهد نصب چراغ راهنمایی در تقاطع‌های پرخطر منطقه باشیم.
حسن‌زاده-مشهدارسال پیام اشتراک 
 
 Security code