موضوعات
خراسان رضوی

رفع تصرف از ۱۸ هکتار از اراضی ملی سبزوار

نویسنده:
رئیس اداره راه و شهرسازی سبزوار از رفع تصرف از 18 هزار هکتار از اراضی ملی در این شهرستان خبر داد.
1396/07/17
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، «علی اصغر استیری» با بیان اینکه حدود 18 هکتار از اراضی ملی در شهرستان سبزوار در6 ماهه ابتدای سال رفع تصرف و از چنگال متصرفان بازستانده شده است، گفت: همچنین در این مدت 65 مورد پرونده حقوقی برای پیگیری قضایی اراضی تصرف شده تشکیل و به دادگستری ارجاع داده شد.  وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه املاک نیز گفت: در مدت زمان مذکور برای حدود 34/24 هکتار از اراضی ملی این شهرستان سند تک برگی از اداره ثبت اسناد و املاک اخذ شد.
وی در ادامه گفت: همچنین در حوزه املاک بیش از 456 مورد بازدید و پاسخگویی به استعلامات اداره ثبت اسناد، بیش از 35 مورد بازدید و پاسخگویی به استعلامات دفترخانه‌ها، بیش از 65 مورد پاسخگویی به استعلامات و نامه نگاری با سایر ادارات و ارگان ها، 2 مورد تبدیل سند دفترچه ای به تک برگی و 50 فقره درخواست سند در سال 96  گزارش شده است.
استیری گفت: از ابتدای امسال 499 مورد از درخواست‌ها و پرونده‌های ارباب رجوع مورد پیگیری واحد واگذاری این اداره بوده است.
وی اظهار کرد: بازدید از ساختمان‌های در حال ساخت و نظارت عالیه بر ساخت و سازها، تهیه و ارائه گزارش در حوزه شهرسازی و مشخص کردن نقشه‌های واحد واگذاری و اراضی اشخاص نسبت به محدوده و حریم شهر از جمله اقدامات صورت گرفته در بخش شهرسازی در 6 ماهه ابتدای سال است.
رئیس اداره راه و شهرسازی سبزوار در خصوص اقدامات انجام گرفته در بخش مسکن مهر نیز گفت: از ابتدای سال 162 مورد پیگیری شکایات، تکمیل اطلاعات و بازدیدهای هفتگی از پروژه‌های مسکن مهر و پیگیری جابه‌جایی 9 نفر از متقاضیان انجام شده است.  وی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه ساخت و توسعه راه‌ها در این شهرستان گفت: در 6 ماهه اول امسال آسفالت راه روستایی به طول 18/4 کیلومتر اجرا و 20 کیلومتر از محور سبزوار – اسفراین نیز نقشه برداری شد.  وی در مورد برنامه‌های آتی این اداره در حوزه ساخت و توسعه راه‌ها در سال 96 نیز گفت: ایجاد راه روستایی زردکوهی و ساروق داورزن به‌ترتیب به طول 2 و 3 کیلومتر، کمایستان جوین به طول 700 متر، جزندر – نقاب جوین به طول 2 کیلومتر، زور به زمند جغتای به طول 2 کیلومتر، کیذور باغ خیرات و کلاته تیرکمان ششتمد به‌ترتیب هرکدام به‌طول 2/5 و 6 کیلومتر و راه روستایی عوض نجم آباد به‌طول 3 کیلومتر در برنامه‌های آینده این اداره قرار دارد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code