موضوعات
خراسان رضوی

خراسان رضوی؛ استان برتر در بهبود فضای کسب و کار

نویسنده:
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی گفت: در چارچوب اجرای طرح پایش ملی محیط کسب و کار از سوی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در سطح کشور، سومین استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته شده ایم.
1396/08/01
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، «علی رسولیان» در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این ارزیابی وضعیت استان‌ها را در بهار امسال نسبت به زمستان پارسال بر مبنای 28 شاخص در حوزه محیط کسب و کار بررسی کرده است.
وی ادامه داد: هر استان به تناسب ظرفیت‌ها و شرایط با تعداد مشخصی از نمونه‌های آماری ارزیابی شده است. در این چارچوب وضعیت خراسان رضوی با 289 نمونه و واحد تولیدی و اقتصادی در 3 حوزه کشاورزی، صنعتی و خدماتی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی گفت: این استان بعد از تهران و اصفهان بیشترین تعداد نمونه‌های مورد بررسی را داشت. طی این بررسی که نتایج آن اخیرا منتشر شده از نظر میزان رشد خراسان رضوی بعد از استان‌های اردیبل و گلستان بیشترین رشد را در بهبود فضای کسب و کار در کشور طی بهار امسال نسبت به زمستان پارسال داشته است.
رسولیان افزود: در ارزیابی کلی از نظر فضای کسب و کار در سطح کشور نیز خراسان رضوی بعد از گیلان و فارس رتبه سوم بهترین فضای کسب و کار را در کشور کسب کرده است. خراسان رضوی در وضعیت موجود فضای کسب و کار و نیز در میزان رشد بهبود فضای کسب و کار رتبه خوبی دارد.
وی ادامه داد: بر اساس همین ارزیابی دشواری تامین مالی در بانک‌ها و گره‌های موجود در فرآیندهای اداری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از جمله موانع موجود درحوزه کسب و کار است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code