موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/09/07
  زباله‌های رها شده در اراضی کشاورزی
هوا که سرد می‌شود زباله‌هایی که در خارج از روستاها و در اراضی کشاورزی ریخته می‌شود، بیشتر از فصول دیگر به چشم می‌آید و چون محل‌های خاصی برای دپوی آن‌ها نیست در اراضی کشاورزی رها می‌شوند. لطفا نهاد مسئول برای جمع آوری این زباله‌ها اقدام کند.
علیقلی- بجنوردارسال پیام اشتراک 
 
 Security code