موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/09/01
  کمبود سهمیه آرد
از اهالی روستای مرغوب طبس هستم. 2 سال است که سهمیه آرد به میزان مناسبی به روستاها تحویل داده نمی‌شود و اهالی به صورت آزاد آرد تهیه می‌کنند. مسئولان اتحادیه نانوایان در این باره اقدام کنند.
کوهی – طبس

  آسفالت نامناسب
هر روز از مسیر آیسک - سه‌قلعه عبور می‌کنم. مشکلات آسفالت این مسیر برای همه آشناست. در چند ماه گذشته این مشکلات قابل تحمل بود ولی بعضی نقاط نسبت به گذشته بدتر شده است و امکان تصادف یا چپ شدن وسایل نقلیه وجود دارد. خواهشمندیم که برای آسفالت منطقه هرچه سریع تر اقدام شود. متشکرم
ضرابی – بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code