موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/08/24
  هدر رفتن آب
به علت فرسودگی شبکه آب رسانی در روستای «گسک» و در سایه کم توجهی مسئولان آب  به راحتی هدر می‌رود. خواهشمندم
پیگیری کنید.
نان آور – بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code