موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/08/16
  بهداشت محله
بعضی از کوچه‌های خیابان کارگران بیرجند سطل زباله ندارد و مثل سال‌ها پیش زباله‌ها سر کوچه‌ها گذاشته می‌شود و چهره معابر را زشت و آلوده می‌کند. ضمن اینکه بوی بسیار نامطبوعی هم  منتشر می‌شود. از مسئولان شهرداری تقاضای رسیدگی داریم.
بلوری - بیرجند

  آسفالت جاده
جاده مزار شاه سلیمان علی خوسف از جاده‌های پرتردد زائران است اما آسفالتش نیمه تمام مانده و مناسب نیست.
شاه حسینی – بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code