موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/08/02
  یکسان سازی آموزشی
هزینه کتاب‌های کار وکلاس‌های تقویتی برای قبولی در مدارس خاص، بسیار زیاد است. چه زمانی یکسان سازی آموزش عملی می‌شود؟
محبتی-بیرجند

  پاکسازی جاده‌ها
چرا زباله‌های اطراف جاده‌ها جمع‌آوری نمی‌شود؟ آیا برای این کار متولی خاصی نیست؟
توکلی-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code