موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/08/01
  روشنایی معابر
شرکت برق و شهرداری فکری برای نور خیابان‌های شهر بیرجند کنند. اگر نور مغازه‌ها نباشد تاریکی مطلق معابر را در بر می‌گیرد.
سهروردی-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code