موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/07/29
  دریافت وام
چرا برای دریافت وام در بانک‌های بیرجند باید از هفت خان رستم گذشت؟ تا چندی پیش از طریق موسسات مالی شاید می‌توانستیم وامی دریافت کنیم اما با تعطیلی این موسسات دیگر هیچ وقت نمی‌توانیم وام بگیریم.
محمودیان-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code