موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
88932308-021 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/07/24
سگ‌های ولگرد
شهرداری بیرجند فکری برای پرسه گاه و بیگاه سگ‌های ولگرد در مجتمع زعفرانیه بلوار شهید ناصری کند چون آسایش را از ساکنان این مجتمع سلب کرده اند.
سعیدی-بیرجند

  طرح فاضلاب
یکی از مشکلات بیرجند بعد از اجرای طرح فاضلاب همسطح ‌نشدن محل توسط عوامل اجرایی است. به دلیل روکش نامناسب محل اجرای طرح فاضلاب و بلندی محل دریچه‌ها یک مسیر خیابان کارکرد خود را از دست داده است.
قربانی-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code