موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/07/23
  آسفالت راه روستایی
ابتدای جاده ارتباطی روستای ماهانی به سمت بیرجند به طول حدود 9 کیلومتر خاکی است. مسئولان راه و شهرسازی برای آسفالت آن اقدام کنند.
جلیلی-بیرجند

  حقوق کارگران
6 ماه حقوق و بیش از یک سال اضافه‌ کار کارگران دریکی از کارخانه‌های بیرجند هنوز پرداخت نشده وکسی پاسخگو نیست. با کوچک ترین اعتراضی، کارگران تهدید به اخراج می‌شوند.
شرافتی-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code