موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/07/18
  کیفیت نان
چرا بر کیفیت نان در برخی از نانوایی‌های بیرجند نظارت نمی‌شود؟ نان‌ها یاسوخته و یا خمیر است. بخش زیادی از نان‌ها دور ریز می‌شود.
نادری-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code