موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/07/16
  آبرسانی به مجتمع مسکونی
از احداث مجتمع مسکونی 50 واحدی در روستای طبسین علیا چند سال می‌گذرد اما آب شرب ندارد در حالی که فاصله مجتمع ازشاه لوله اصلی حدود300 تا 400 متر بیشتر نیست. آیا این فاصله اعتبار میلیاردی برای لوله‌کشی می‌خواهد؟
نثاری-بیرجند(روستای طبسین)ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code