موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/07/05
  معلم‌های حق التدریس
یک سال از پرداخت نشدن حق التدریس معلم‌های مشغول تدریس در روستاهای استان گذشته و هر روز فقط شاهد وعده‌های مسئولان هستیم، اگر معلمی یک روز غیبت داشته باشد از حقوقش مبلغی کسر می‌شود اما فعالیت خارج از وظیفه نادیده گرفته می‌شود.
ادیبی-بیرجند

  ترمیم جاده اسدیه
تا کی قرار است جاده اسدیه قربانی بگیرد؟ چند سال از زمانی که قرار بود جاده دوبانده شود گذشته اما شاهد اقدام چندانی نیستیم. یکی از تلخ‌ترین تصادفات این محور هفته گذشته اتفاق افتاد و از یک خانواده 6 نفره فقط یک دختر کوچک باقی ماند.
قدیریان-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code