موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/06/21
  بحران آب
روستای گوکچین از توابع بخش مرکزی شهرستان بیرجند از داشتن آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بی بهره است. سکنه روستا برای تهیه آب در تنگنای شدید هستند و با توجه به پیگیری‌های متعدد و نشنیدن پاسخ منطقی از مسئولان راه مهاجرت را در
پیش گرفته‌اند.
خدایی-بیرجند

  مهرشهر بیرجند
مهر ماه نزدیک شد اما باز هم مسئولان فکری اساسی برای تامین فضای آموزشی مهرشهر بیرجند برنداشتند و در آستانه سال تحصیلی جدید باز هم دغدغه فرستادن دانش آموزان به مدارس مرکز شهر بیرجند دست از سر خانواده‌ها بر نداشت.
کیان‌پور-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code