موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/06/19
  کمبود استخر
تعداد استخرهای بیرجند نسبت به جمعیت کافی نیست. چرا مسئولان به فکر ساختن استخر نیستند؟ مردم این شهرستان هم به تفریح
نیاز دارند.
عطایی-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code