موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/06/11
  تبلیغات شهری
چرا برای جلوگیری از تبلیغات لوله بازکنی و... که با نصب آگهی اطراف آیفون، در و چارچوب در خانه مردم منظره ای نازیبا ایجاد می‌کند فکری نمی‌شود؟
خادمی-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code