موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/06/05
 نظارت بهداشتی
روغن کنجد که به تازگی در همه جا  تهیه می‌شود، بهداشتی نیست. آبلیموها هم همین طور. امثال این رفتارها زیاد است که با جان و مال مردم و بهداشت جامعه مرتبط است. اداره بهداشت نظارت کند.
غفوریان‌راد-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code