موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/05/23
  ایمنی جاده
جاده بیرجند- قائن ناایمن  است و تصادفات زیادی در آن اتفاق می‌افتد. لطفا بهسازی آن را پیگیری کنید.
اخوان-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code