موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/05/08
  تخلفات موتورسوارها
راهنمایی و رانندگی به تخلفات موتورسوارها که بیشترین سوانح اعم از مالی و جانی را شامل می‌شوند،  رسیدگی کند. تخلفات برای برخی موتورسوارها معنا و مفهومی ندارد. ظاهرا برخورد قانونی و قبض جریمه فقط مخصوص خودروهاست و شامل موتورها
نمی‌شود.
گرامی-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code