موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/05/02
  کمبود تاکسی
عبور و مرور تاکسی‌ها در سجادشهر بیرجند بسیار کم است؛ گاهی اوقات باید 30 دقیقه منتظر تاکسی بمانیم. حتی مجبوریم بعد از مدت‌ها معطلی با اتوبوس واحد به جای تاکسی رفت و آمد کنیم. مسئولان تاکسیرانی برای این منطقه شهر هم برنامه ریزی کنند.
ذوالفقاری-بیرجند

  سرعتگیرهای شهر
تعداد سرعتگیرهای در نظر گرفته شده در برخی خیابان‌های بیرجند خیلی زیاد است. به نظر می‌رسد بدون هیچ قاعده وقانونی این سرعتگیرها تعبیه شده اند.
نامنی-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code