موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/04/14
  روزبازار شهری
راه اندازی چهارشنبه بازار در شمال شهر بیرجند که وعده مسئولان طی 2 سال گذشته است خیلی با تاخیر همراه شده است. لطفا سریع تر در این زمینه اقدام شود.
کاتب-بیرجند

  مشکلات مهرشهر بیرجند
مهرشهر بیرجند مورد بی مهری قرار گرفته و به هر جا و هر مسئولی درباره مشکلات مهرشهر گفتیم جوابی نشنیدیم.
ثانی-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code