موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/02/31
  طرح‌های هادی روستایی
٢۵سال است که طرح هادی روستاها فراموش شده است. امروز تاوان اشتباهات را مدام پرداخت می‌کنیم درصورتی‌که این هزینه درچند سال پیش می‌توانست صورت بگیرد و از بروز این مشکلات جلوگیری شود.
حسنی-بیرجند

  قوانین راهنمایی و رانندگی
لطفا پلیس راهنمایی و رانندگی در مورد تمام تخلفاتی که نشانه بی فرهنگی برخی رانندگان است، اعمال قانون کند؛ مثل عبور از خط عابر پیاده پشت چراغ و...
نوروزی-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code