موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/02/26
  تبلیغات کاغذی
چرا مردم در تبلیغات کاغذی این همه اسراف می‌کنند؟ با این قیمت کاغذ و در حالی که می‌دانیم برای تهیه هر برگ کاغذ تا چه اندازه به مردم ضرر وارد می‌شود، باز هم دست از توزیع آگهی‌های تبلیغاتی بر نمی‌دارند.
کرامتی-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code