موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/02/25
  شرکت‌های تبلیغاتی
نمایندگان برخی شرکت‌ها وقت و بی وقت برای انواع تبلیغات با خانه‌های مردم تماس می‌گیرند و این موضوع سبب سلب آسایش شهروندان شده است. چرا به این وضع رسیدگی نمی‌شود؟
بارانی-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code