موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/02/17
  راهنمایی و رانندگی
زمان‌بندی چراغ قرمز برخی از چهارراه‌ها در شهر بیرجند نامناسب است، قرمز شدن چراغ سبز هنگامی که خودروها هنوز در وسط چهارراه هستند، باعث ایجاد گره ترافیکی در وسط چهارراه و ثبت جریمه عبور از چراغ قرمز برای برخی از رانندگان می‌شود که این جریمه منصفانه نیست!
جلایری-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code