موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/02/16
  راهنمایی و رانندگی
برخی افراد کوچه‌های فرعی و خلوت این خیابان را با پیست موتور سواری اشتباه گرفته اند. موتورسواران با انواع موتورها و همچنین با اگزوزهای خراب و پر صدا در خیابان‌ها جولان می‌دهند. لطفا مسئولان رسیدگی کنند.
نهاوندیان-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code