موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/02/03
  نرخ‌های متفاوت دندانپزشکی
برای نرخ‌های متفاوت دندان پزشکی تعرفه واحدی تعریف شود. مردم از کجا بدانند که کدام دندانپزشک از چه موادی استفاده می‌کند  که این همه پول برای مواد دندانپزشکی گرفته می‌شود ؟
اروندی-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code