موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/01/29
مشکلات چادرنشینان
اهالی سیاه چادرهای سه قلعه در خراسان جنوبی با مشکلات زیادی مواجهند و حتی از امکانات عادی روزمره نیز برای زندگی بی نصیب هستند. لطفا مسئولان پاسخگو باشند.
روحانی-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code